FAQ

1. Jak se mohu do projektu zapojit?
- zaregistrujte Vaši školu na http://www.kvalitaskoly.cz/diagnostika (záložka "předběžná registrace")

2. Je testování zpoplatněno?
- není, testování je pro školy zcela zdarma

3. Kdy bude testování probíhat?
- první fáze testování začíná v polovině dubna 2011 a uzavřena bude na konci června 2011

4. Kde získám informace k testování?
- hlavním a nejdůležitějším zdrojem je IS Moodle na adrese http://moodle.kvalitaskoly.cz. Po registraci se zapište do kurzu "Úvodní informace" a budete mít přístup ke všem kurzům, které Vás podrobně provedou celým procesem testování. V případě dotazů je Vám k dispozici on-line podpora na tel. +420 733 341 790 nebo e-mailu diagnostika@kvalitaskoly.cz

5. Je testování navrženo pro žáky s SPU?
- v současné fázi nejsou testy bohužel připraveny ve variantách pro žáky s SPU. Ve druhé fázi testování (šk. rok 2011/2012) uvažujeme o zařazení těchto testů (dle zájmu jednotlivých škol).

6. Jaký výsledek dostane žák?
- výstupem projektu bude okamžitá a závěrečná zpráva pro žáka a závěrečná zpráva pro školu.

Obsah okamžité zprávy pro žáka
- počet správných a špatných odpovědí v testovaných předmětech včetně procentuální úspěšnosti
- hodnocení odhadu žáka
- stručný popis zjišťovaných dovedností v daném předmětu
- odkazy na webové stránky s řešenými příklady k procvičení

Obsah závěrečné zprávy pro žáka
- vysvětlení použitých pojmů
- celkový počet žáků, kteří se zúčastnili testování
- počet žáků, kteří se zúčastnili testování v daném typu školy
- celková úspěšnost žáka a percentilové pořadí v jazyce českém, cizím jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech v rámci téže skupiny oborů a v rámci všech žáků, kteří se zúčastnili testování a zhodnocení dosažených výsledků
- stručný popis zjišťovaných dovedností a gramotností v daném předmětu
- úspěšnost žáka a percentilové pořadí v jednotlivých dovednostech daného předmětu v rámci téhož typu školy a v rámci všech žáků, kteří se zúčastnili testování
- zhodnocení dosažených výsledků a doporučení pro žáka
- odkazy na webové stránky se sbírkami úloh z testovaných předmětů k procvičení

Obsah závěrečné zprávy pro školu
- celkový počet škol, které se zúčastnily testování
- počet škol, které se zúčastnily testování v daném typu školy
- vysvětlení použitých pojmů
- kritéria hodnocení školy
- celková úspěšnost školy a tříd a percentilové pořadí v testovaných předmětech v rámci škol téhož typu a v rámci všech škol, které se zapojily do testování a zhodnocení dosažených výsledků
- úspěšnost a percentilové pořadí školy a tříd v jednotlivých dovednostech v rámci škol téže skupiny oborů a v rámci všech škol zúčastněných v testování a zhodnocení dosažených výsledků
- v případě účasti školy v testování 2011/12 také srovnání s prvním kolem testování, rozbor trendů ve výsledcích testování

7. Proč byl naší škole přidělen termín, ve kterém máme otestovat žáky?
- vzhledem k velkému počtu zapojených škol (více než 700) je nutné testovat průběžně, abychom se vyhnuli přetížení serverů a byla tak zajištěna plná funkčnost testovacího prostředí

8. Je pro naši školu určený termín závazný?
- termín, který Vám byl přidělen, není závazný, nicméně velmi doporučujeme se jím řídit. Můžete si tak být jisti, že testování na Vaší škole proběhne hladce a bez prodlev.

9. Jak probíhá testování? Papírově nebo elektronicky?
- celé testování probíhá čistě elektronicky, žáci však mohou použít papír a tužku pro pomocné výpočty.

10. Budeme mít určený den/hodinu, kdy žáky testovat?
- výběr konkrétního termínu testování je pouze na Vás. Každý žák se hlásí pod svým jménem a datem narození, nemusíte tedy testovat celou třídu najednou. Testy jsou navíc rozděleny na 2 moduly - po prvním modulu si žák může uložit výsledky a pokračovat v dalším modulu příští den. Můžete tedy přizpůsobit testování Vašemu rozvrhu tak, aby nenarušilo běžný chod vyučování.

11. Jaké jsou technické požadavky na testování? V jaké prohlížeči máme testování provádět?
- Pro provádění testování potřebujete počítač s OS Windows (od verze XP výše) s internetovým prohlížečem Internet Explorer 7 a výše či Mozilla Firefox 3.x a výše se zapnutou podporou javascriptu. Aplikace testů jsou optimalizovány pro tyto prohlížeče.

12. Co dělat, když žák opakovaně špatně zadá datum narození? Co dělat, když se žákovi zablokuje přístup k testu?
- Přihlašte se do testovacího systému Diagnostic, v záložce "škola - žáci" klikněte na daného žáka, poté klikněte na "upravit údaje žáka". Tímto dojde k resetování žákova účtu a může se přihlásit znovu.

13. Co dělat, když žákovi nejde uložit test?
- Pokud test nejde uložit (zobrazí se chybová hláška), zkontrolujte připojení k internetu a zkuste po chvíli odpovědi odeslat znovu - pokud se toto nepodaří, zavřete okno prohlížeče a nastartujte test znovu z portálu Diagnostic. Jesliže se Vám zobrazí dalšíi část testu, nemusíte se obávat, že by předchozí odpovědi nebyly uloženy - test Vás do další části bez vyplnění a uložení předchozí nikdy nepustí.
- Pokud se žákovi objeví stejná část testu znovu, došlo na trase "prohlížeč <-> školní pc <-> síť <-> servery" k chybě a bude nutné inkriminovanou část vyplnit a odeslat znovu (tento stav zatím nastal jen v několika případech z 10 000 testů)

14. Učitelský nebo ředitelský účet?
- Pro administraci testování používejte, prosím, výhradně "ředitelský účet", který má plná práva.
- Učitelský účet slouží pouze k prohlížení a možnosti administrace jsou tudíž omezené.
- Ředitelský účet tedy obsluhuje osoba, která má celý proces testování na starosti, nemusí se vždy jednat o ředitele/ředitelku.

Last modified: Tuesday, 11 December 2012, 9:43 am